Сједница 16.12.2017.

1.     Избор верификационе комисије.

2.     Усвајање оставке и избор новог предсједника Скупштине ТСРС.

3.     Усвајање записника са посљедње сједнице.

  1. Извјештај верификационе комисије.

5.     Усвајање извјештаја о раду за 2013, 14, 15, 16 и 17. годину.

6.     Усвајање финансијског извјештаја за 2013, 14, 15, 16 и 17. годину.

7.     Избор предсједника ТСРС-а и нових чланова Управног одбора ТСРС-а.

  1. Избор чланова Надзорног одбора и Арбитражног суда ТСРС.
  2. План рада за 2018. годину.
  3. Финансијски план за 2018. годину.

11.  Разно.

·       Информација о заједничким такмичењима са ТСБиХ (такмичења и финансијске обавезе клубова).

·       Информација о пројекту Мини тенис секције у школама.

·       Информација о пројекту НТЦ-а.

 

Сједница 08.05.2013.
Дневни ред
Верификациона комисија
Записник са сједнице од 24.03.2012.
Извјештај по плану рада ТСРС-а за 2012. годину
Извјештај по плану рада СО ТСРС-а за 2012. годину
План рада ТСРС-а за 2013. годину
Финансијски план за 2013. годину
Избор нових чланова УО ТСРС