Записници са сједница Управног одбора

Записник са 36. сједнице Управног одбора
Записник са 35. сједнице Управног одбора

Записник са 34. сједнице Управног одбора
Записник са 33. сједнице Управног одбора

Записник са 32. сједнице Управног одбора
Записник са 31. сједнице Управног одбора
Записник са 30. сједнице Управног одбора
Записник са 29. сједнице Управног одбора
Записник са 28. сједнице Управног одбора
Записник са 27. сједнице Управног одбора
Записник са 26. сједнице Управног одбора

Записник са 25. сједнице Управног одбора
Записник са 24. сједнице Управног одбора
Записник са 23. сједнице Управног одбора
Записник са 22. сједнице Управног одбора
Записник са 21.сједнице Предсједништва
Записник са 20 сједнице Предсједништва
Записник са 19. сједнице Предсједништва
Записник са 18. сједнице Предсједништва
Записник са 17.сједнице Предсједништва
Записник са 16 сједнице Предсједништва
Записник са 15 сједнице Предсједништва
Записник са 14. сједнице Предсједништва
Записник са 13.сједнице Предсједништва

 

Документа усвојена у 2013. години


 

 

Документа усвојена у 2012. години
Извјештај о раду ТСРС за 2011. годину 25. сједница
Извјештај Стручног одбора за 2011. годину 25. сједница
Маркетинг понуда за 2012. годину 25 сједница
Дневни ред скупштине 25. сједница
План рада Стручног одбора за 2012. годину 25 сједница
Финансијски план за 2012. годину 25 сједница
Одлука о чланаринама и котизацијама за 2012. годину 25 сједница
Финансијски извјештај за 2011. годину
План рада ТС РС за 2012. годину 25 сједница


Документа усвојена у 2011. години