Dokumenta upravnog odbora

Zapisnici sa sjednica Upravnog odbora

Zapisnik sa 36. sjednice Predsedništva

Zapisnik sa 35. sjednice Predsedništva

Zapisnik sa 34. sjednice Predsedništva

Zapisnik sa 33. sjednice Predsedništva

Zapisnik sa 32. sjednice Predsedništva

Zapisnik sa 31. sjednice Predsedništva

Zapisnik sa 30. sjednice Predsedništva

Zapisnik sa 29. sjednice Predsedništva

Zapisnik sa 28. sjednice Predsedništva

Zapisnik sa 27. sjednice Predsedništva

Zapisnik sa 26. sjednice Predsedništva

Zapisnik sa 25. sjednice Predsedništva

Zapisnik sa 24. sjednice Predsedništva

Zapisnik sa 23. sjednice Predsedništva

Zapisnik sa 22. sjednice Predsedništva

Zapisnik sa 21. sjednice Predsedništva

Zapisnik sa 20. sjednice Predsedništva

Zapisnik sa 19. sjednice Predsedništva

Zapisnik sa 18. sjednice Predsedništva

Zapisnik sa 17. sjednice Predsedništva

Zapisnik sa 16. sjednice Predsedništva

Zapisnik sa 15. sjednice Predsedništva

Zapisnik sa 14. sjednice Predsedništva

Zapisnik sa 13. sjednice Predsedništva

Dokumenta usvojena u 2012. godini

Izvještaj o radu TSRS za 2011. godinu 25. sjednica

Izvještaj Stručnog odbora za 2011. godinu 25. sjednica

Marketing ponuda za 2012. godinu 25. sjednica

Dnevni red skupštine 25. sjednica

Plan rada Stručnog odbora za 2012. godinu 25. sjednica

Finansijski plan za 2012. godinu 25. sjednica

Odlika o članarinama i kotizacijama za 2012. godinu 25. sjednica

Finansijski izvještaj za 2011. godinu

Plan rada TSRS za 2012. godinu 25. sjednica

Dokumenta usvojena u 2011. godini

Finansijski rashodi za 2011. godinu

Finansijski rashodi za 2011. godinu

Finansijski plan za 2011. godinu

Izvještaj o radu za 2010. godinu

Plan rada za 2011. godinu

Izvještaj sudijske komisije i plan rada za 2011. godinu

Odluka o izmjenama statuta

Novi statut TSRS prečišćeni tekst

Plan rada Upravnog odbora

Plan rada Stručnog odbora za 2011. godinu

Izvještaj za 8 mjeseci 2011. godine

Spisak nagrađenih za 2011 godinu – 24 sjednica