Statut i pravilnici

Statut TSRS

Pravilnik o pojedinačnim teniskim takmičenjima TSRS

Pravilnik o rangiranju TSRS

Pravilnik za nagrađivanje

Pravilnik za izbor igrača za NTC

Pravilnik za kategorizaciju igrača

Pravilnik za kategorizaciju klubova