USLOVI KORIŠTENJA TERENA NACIONALNOG TENISKOG CENTRA

13.06.2023.

Teniski savez poziva sve, članove klubova registrovanih u Teniskom savezu Republike Srpske, da se prijave za korištenje terena Nacionalnog teniskog centra, Teniskog saveza Republike Srpske.

Pravo korištenja, bez naknade, za stalne termine:

Pravo koristenja terena bez naknade za stalne termine za treninge imaju svi:

Isti igrači imaju pravo i na dodatne termine za sparing, u terminima koje Savez odredi

Obavezno je:

Napomena:

Ostali korisnici:

Pravo korištenja terena, uz naknadu, imaju:

 

 

Za fiksni zakup termina tokom čitavog mjeseca/sezone (za firme, preduzeća i privatna lica) šalje se zahtjev na kancelariju Saveza.

 

Padel

 

Padel terene mogu koristiti svi zainteresovani igrači

 

Za sve terene postoji evidencija, a korištenje terena nije dozvoljeno bez upisa na listu. Strogo je zabranjeno samoinicijativno korištenje  terena, opreme i prostorija NTC-a.

U slučaju kiše, prije dolaska na zakazan termin, potrebno je sa predstavnikom NTC-a provjeriti da li je teren spreman za igru. Eventualna pričinjena šteta nad terenima i imovinom TSRS treba da se nadoknadi u najkraćem mogućem roku.